Καρκίνος του Θυρεοειδούς και Κορωνοϊός (Covid-19)

Covid-19 συμβουλές για ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς

Ι. Ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία για καρκίνο του θυρεοειδούς

Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του θυρεοειδούς, με ή χωρίς συμπληρωματική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, δεν κατατάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου για λοίμωξη Covid-19 ή στις ευπαθείς ομάδες για ανάπτυξη σοβαρής μορφής της νόσου.

ΙΙ. Ασθενείς υπό προγραμματισμό για χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του θυρεοειδούς

Ασθενείς με σημαντικά συμπτώματα ή/και γρήγορα εξελισσόμενη νόσο πρέπει να χειρουργούνται χωρίς σημαντική καθυστέρηση.

Για ασθενείς με καρκίνους που χαρακτηρίζονται ‘χαμηλού ρίσκου’ (καρκίνοι με αργή ανάπτυξη) η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να καθυστερήσει μέχρι τη βελτίωση των υγειονομικών και επιδημιολογικών συνθηκών.

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί επίσης να αναβληθεί για τους ασθενείς εκείνους που θεωρούνται ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για ανάπτυξη σοβαρών μορφών της νόσου ή για τους ασθενείς εκείνους που θα χρειαστούν μετεγχειρητικά νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

ΙΙΙ. Θεραπεία με χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου

Πολλά Κέντρα διέκοψαν τις θεραπείες χορήγησης ραδιενεργού ιωδίου τις πρώτες ημέρες της πανδημίας εξαιτίας ενός συνδυασμού αυξημένων νοσοκομειακών εισαγωγών και ανησυχιών για την εξάπλωση της Covid-19. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο δεν έχει το χαρακτήρα του επείγοντος και μπορεί να καθυστερήσει χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις. Ωστόσο, με τη χαλάρωση των πιέσεων στο υγειονομικό σύστημα τα Κέντρα Πυρηνικής Ιατρικής θα πρέπει να ξεκινήσουν τον επαναπρογραμματισμό των θεραπειών το συντομότερο δυνατό ανάλογα με τις τοπικές επιδημιολογικές συνθήκες. Είναι δυνατό να συσταθεί στους ασθενείς ο αυτο-περιορισμός και ο έλεγχος για λοίμωξη από κορονοϊό πριν από την έναρξη της θεραπείας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος νόσησης αμέσως μετά το πέρας της θεραπείας.

IV. Κατασταλτική θεραπεία

Ασθενείς υπό κατασταλτική αγωγή με θυροξίνη (στόχος TSH <0.1mU/l) οφείλουν να συνεχίζουν με τη συνήθη δόση. Η κατασταλτική αγωγή με υψηλές δόσεις θυροξίνης δεν αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης Covid-19.

V. Αναστολείς πολυκινάσης και χημειοθεραπεία

Ασθενείς υπό αγωγή με αναστολείς πολυκινάσης (όπως Lenvatinib ή Sorafenib) ή υπό χημειοθεραπεία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης βαριάς μορφής λοίμωξης από κορονοϊό και πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ίσως απαραίτητο να αναθεωρείται η αναγκαιότητα συνέχισης της θεραπείας ανάλογα με τις εκάστοτε επιδημιολογικές συνθήκες και τους δυνητικούς κινδύνους.

VI. Προηγούμενη ακτινοθεραπεία

Ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν προηγουμένως σε εξωτερική ακτινοθεραπεία στη περιοχή του τραχήλου κατατάσσονται στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων με πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής μορφής λοίμωξης από τον κορονοϊό και θα πρέπει να αυτό-απομονώνονται.

ΠΗΓΗ: BRITISH THYROID FOUNDATION
https://www.btf-thyroid.org/thyroid-cancer-and-coronavirus

Οδηγίες από το Thyroid Cancer Forum του Ηνωμένου Βασιλείου, the Society for Endocrinology and the British Thyroid Association.

Οι παραπάνω συμβουλές δόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από ιατρούς ειδικευμένους στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδούς και αναφέρονται σε συγκεκριμένα σενάρια καρκίνου του θυρεοειδούς.