Λεμφαδενικός
καθαρισμός

Ο καρκίνος του θυρεοειδή μπορεί να επεκταθεί στους λεμφαδένες του τραχήλου, είτε στο κεντρικό διαμέρισμα του τραχήλου γύρω από το θυρεοειδή και την τραχεία είτε στα πλάγια του τραχήλου στην περιοχή της καρωτίδας και της σφαγίτιδας ομόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα.  

Σε περίπτωση παρουσίας παθολογικού λεμφαδένα (λεμφαδενικής μετάστασης) ή παρουσίας ύποπτου λεμφαδένα συνιστάται πάντοτε λεμφαδενικός καθαρισμός.  

Σε απουσία ύποπτου λεμφαδένα μπορούμε να προβούμε σε προληπτικό (προφυλακτικό) λεμφαδενικό καθαρισμό του κεντρικού διαμερίσματος. Αυτός ο προληπτικός λεμφαδενικός καθαρισμός έχει το πλεονέκτημα ότι μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε με ακρίβεια την πιθανή τοπική επέκταση του καρκίνου και να προσαρμόσουμε ανάλογα την ενδεδειγμένη συμπληρωματική θεραπεία (ραδιενεργό ιώδιο και θυροξίνη). 

Ο  προφυλακτικός λεμφαδενικός καθαρισμός διενεργείται από την ίδια τομή της θυρεοειδεκτομής και στον ίδιο εγχειρητικό χρόνο.  

Μια μεγαλύτερη τομή στα πλάγια του τραχήλου είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις πιο εκτεταμένου λεμφαδενικού καθαρισμού (και κυρίως όταν υπάρχουν διηθημένοι παθολογικοί λεμφαδένες).  

Η επούλωση δε διαφέρει σημαντικά από την επούλωση της απλής θυρεοειδεκτομής, αλλά το οίδημα και η υπαισθησία στην περιοχή του τραχήλου μπορούν να είναι πιο εκτεταμένες, όπως επίσης και οι μυϊκοί πόνοι στον τράχηλο, μέτριας έντασης και παροδικοί.  

Οι πιθανότητες επιπλοκών όπως το αιμάτωμα και η φλεγμονή δε διαφέρουν από τη θυρεοειδεκτομή.  

Ο πλάγιος ωστόσο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός μπορεί να επιπλακεί από τη συλλογή υγρού, κυρίως στην υπερκλείδια περιοχή, η οποία μπορεί να απαιτήσει εκκενωτικές παρακεντήσεις ή παροχέτευση. Η ανατομική παρασκευή του παραπληρωματικού νεύρου στη διάρκεια του λεμφαδενικού καθαρισμού των πλάγιων διαμερισμάτων του τραχήλου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα άλγος στην περιοχή του τραχήλου και του σύστοιχου ώμου καθώς και διαταραχές της κινητικότητας (ανύψωσης) του σύστοιχου βραχίονα. Αυτές οι διαταραχές είναι συνήθως σπάνιες και υποχωρούν σε μερικές εβδομάδες ή μήνες, κάποιες φορές ωστόσο μπορεί να απαιτήσουν και κινησιοθεραπεία.