Ελάχιστα
επεμβατική
χειρουργική 

Με τον όρο ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα εννοούμε τη χρήση όλων των σύγχρονων μέσων υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να επιτύχουμε το άριστο αποτέλεσμα από τη μικρότερη δυνατή εγχειρητική τομή με τολιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και τη γρηγορότερη κινητοποίηση και επάνοδο στην καθημερινή δραστηριότητα.  

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με: 

  • Ελάχιστη χειρουργική τομή  
  • Τεχνική πλαστικής χειρουργικής με χρήση ενδοδερμικής απορροφήσιμης ραφής 
  • Χρήση ειδικών εργαλείων σύγχρονων μορφών ενέργειας (ψαλίδι υπερήχων, εξελιγμένη διπολική διαθερμία) για ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των ιστών και της απώλειας αίματος  
  • Ειδικό σύγχρονο χειρουργικό φωτισμό για την ακριβή αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων, όπως των λαρυγγικών νεύρων και των παραθυρεοειδών αδένων 
  • Άμεση κινητοποίηση μετά το χειρουργείο 
  • Άμεση επανασίτιση τις πρώτες ώρες μετά το πέρας της επέμβασης 
  • Νοσηλεία μικρότερη των 24 ωρών 

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική στα χέρια έμπειρης χειρουργικής ομάδας επιτρέπει ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επάνοδο στην εργασία, ενώ ταυτόχρονα μηδενίζει τις διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές.