Διάγνωση και επιλογή θεραπείας του καρκίνου του θυρεοειδούς

Σε περίπτωση υπόνοιας καρκίνου του θυρεοειδούς, η κλινική εξέταση και οι εξετάσεις αίματος παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση, ενώ ο υπερηχογραφικός έλεγχος του τραχήλου είναι απαραίτητος πριν από οποιαδήποτε απόφαση θεραπείας.

Άλλες εξετάσεις (όπως αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία ή σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς) μπορεί να χρειαστούν για να εκτιμηθεί η έκταση της νόσου. Οι εξετάσεις αυτές δε γίνονται συστηματικά σε όλους τους ασθενείς.Η βιοψία με λεπτή βελόνη μπορεί να επιτρέψει την ανεύρεση καρκινικών κυττάρων σε ένα θυρεοειδικό όζο ενώ η επιβεβαίωση της διάγνωσης βασίζεται σε όλες τις περιπτώσεις στην παθολογοανατομική εξέταση (βιοψία) του θυρεοειδούς αδένα που αφαιρείται κατά τη χειρουργική επέμβαση.

Οι εξετάσεις αυτές επιτρέπουν να σας προταθεί μια εξατομικευμένη θεραπεία κατάλληλη για την περίπτωση σας, ανάλογα με την επέκταση της νόσου (το στάδιο της), τους παράγοντες κινδύνου για την πιθανή εξέλιξή της, τη γενική κατάσταση της υγείας σας και τις πιθανές αντενδείξεις στις διάφορες θεραπείες.

Επιλογή της κατάλληλης θεραπείας

Γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων συσκέπτονται στη διάρκεια ενός ογκολογικού συμβουλίου. Ανάλογα με τα ευρήματα των εξετάσεων που προηγήθηκαν και βασιζόμενοι στις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών επιστημονικών εταιρειών, αποφασίζουν και σας προτείνουν την κατάλληλη θεραπεία για την περίπτωση σας η οποία στη συνέχεια σας επεξηγείται από τον χειρουργό σας. Η προτεινόμενη θεραπεία οφείλει να λάβει την έγκρισή σας με σεβασμό στη γνώμη και τις επιθυμίες σας. Ακολούθως ένα Εξατομικευμένο Πλάνο Θεραπείας μπορεί να σας επιδοθεί.

Η ομάδα ειδικών που θα αναλάβει τη χειρουργική και την πιθανή επακόλουθη συμπληρωματική θεραπεία σας αποτελεί μια ομάδα με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς και εργάζεται πάντοτε σε πλήρη συνεργασία με το θεράποντα ενδοκρινολόγο σας. Ανάλογα με την περίπτωση σας, ιατροί πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων μπορεί να εμπλακούν: χειρουργός ενδοκρινών αδένων, πυρηνικός ιατρός, ενδοκρινολόγος, ακτινολόγος, αναισθησιολόγος, παθολογοανατόμος.